Doradztwo

strategiczne

najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów

Public relations

& Public affairs

kompleksowe budowanie wizerunku

Monitoring legislacyjny

Dla naszych Klientów monitorujemy media, procesy legislacyjne, spory i wszelkie inne ważne dla biznesu zagadnienia i wydarzenia.

Analiza działań politycznych

Działania podejmowane przez organy administracyjne czy ustawodawcę dotyczą praktycznie każdego obszaru życia gospodarczego i działalności firm.

Budowanie koalicji

Odniesienie sukcesu przez klienta w politycznie regulowanym świecie nie jest możliwe bez zbudowania odpowiedniej koalicji.

Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne to dla nas przedstawianie Klientom najlepszych rozwiązań ich problemów

Public Relations

Dobry wizerunek jest przewagą konkurencyjną, która jest nieodzowna dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Public Affairs

Ważnym obszarem naszej działalności jest stałe analizowanie działań administracji publicznej oraz innych organów stanowiących prawo.